Disclaimer & Privacy statement

Toepassingsbereik
Deze disclaimer en dit privacystatement zijn van toepassing op alle door Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers B.V. en/of Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP (hierna “KCK”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.kck.nl en www.ukllp.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door KCK, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

DISCLAIMER

Op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische en/ of fiscale onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om fiscaal of juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door KCK met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. KCK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door KCK worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel KCK uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan KCK niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KCK.

Momenteel is er geen algehele zekerheid te geven over wanneer wel en wanneer er niet de IB-ondernemersfaciliteiten kunnen worden genoten. Dit wordt momenteel door onze fiscale experts uitgezocht en wij trachten op korte termijn hier zekerheid te kunnen bieden.

PRIVACY STATEMENT

Algemeen
De Website is eigendom van KCK Holding B.V. en wordt beheerd door KCK. KCK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.